SANTA-OLALLA, F. (2005)

Aportacions per a "El rapsoda de Blanes" i "Pregón de Blanes"

dins de Jornades Homenatge Roberto Bolaño (1953-2003)

Simposio Internacional, Barcelona: ICCI - Casa Amèrica a Catalunya · ISBN: 84-85736-23-0

SANTA-OLALLA, F. (2009)

"Participació cultural: unes notes per al disseny de polítiques culturals "

dins d'Actas del VIII Congreso de Cultura Europea

Pamplona: Universidad de Navarra

PUBLICACIONS

SANTA-OLALLA, F. (2005)

"Un real visceralista"

dins de Turia Revista Cultural, núm. 75,

Teruel: Instituto de Estudios Turolenses · ISBN: 0213-4373

SANTA-OLALLA, F. (2006)

"La professionalització de les associacions"

dins de Butlletí. Barcelona: Artesania Catalunya.

Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya · ISSN: 1699-339X

CAT
CAST
Blog
Redes sociales
Trayectoria
Publicaciones