La marca a internet: del perfil a la influència

Hi ha moltes marques que volen estar a internet i encara no tenen clar per on començar. En aquest article donaré unes notes sobre alguns conceptes clau: el perfil digital, el posicionament, l'audiència i la influència. M'agradaria ajudar a prendre consciència de les possibilitats que ofereix la xarxa.

El perfil és la targeta de presentació creada per a les relacions a la xarxa. Es tracta d'un espai personal que serà la imatge de la marca en cada entorn web. El conjunt de perfils configurarà la petjada digital i, en definitiva, la pròpia identitat virtual. Podrem crear el perfil de la nostra marca per a cada espai de treball o xarxes socials on volem tenir presència. Algunes plataformes treballen amb un sol format de perfil, com Twitter, que és el mateix tant per a una marca com per a un particular. Altres pontencien formats adaptats per a les empreses. És el cas de Facebook o Google+, per exemple, que obliguen les empreses a crear pàgines a les seves plataformes.

El posicionament està directament relacionat amb la facilitat que la nostra marca sigui trobada a la xarxa; ja sigui tant a buscadors com a xarxes socials. Internet ha generat aquesta nova necessitat: la de ser trobats. Els algorismes que fan funcionar qualsevol tipus de buscador ordenen els resultats segons puntuació per l'existència d'enllaços, actualització de contingut, integració de widgets, número de visites, ús de paraules clau, etc. És la ciència del SEO.

L'audiència consisteix en comptabilitatzar les vegades que ha sigut vist un post, comentari o informació publicada per la nostra marca a Internet. Hi ha moltes maneres tant de publicar com de compartir material. Això significa que una publicació pot conseguir tanta audiència com el seu atractiu sigui capaç de captar lectors i també de conseguir que aquests lectors ho comparteixin. El fenomen "compartir" es coneix com "sharing".

La influència va més enllà del compartir. Consisteix en la capacitat de generar retorn o interacció. És a dir, que la informació que la nostra marca llança a la xarxa no només sigui llegida sinó també comentada; inclòs que hagi ajudat a augmentar el número de seguidors, amics o fans, etc.

Una marca que vol estar a internet ha de fer-ho en el marc del seu pla general de comunicació i seguint una estratègia de màrqueting concreta. És fonamental conèixer el nostra target. Hem d'estar atents a les persones que segueixen les accions de la nostra marca. Segur que ens emportarem més d'una sorpresa. En aquest camí recomano iniciar-se a l'eina Google Analytics Real Time.

 

 

BLOG
CAT
CAST
Blog
Xarxes socials
Trajectòria
Publicacions