La importància de l'audiència

Internet ha fet accessible l'audiència. Tots podem tenir a l'abast informació precisa del tràfic a la xarxa. Aquesta informació ens pot ser de gran utilitat quan es dissenyi una estratègia cultural, empresarial o comunicativa. Ens permet tenir una radiografia de les persones que visiten el nostre lloc web o que llegeixen, responen o reenvien els nostres piulades, per exemple. Això significa que podem conèixer el flux de visites i en quins trams horaris, des de quina zona, quines edats tenen o inclòs quina llengua parlen, entre moltes altres dades.

Internet ha fet accessible l'audiència. Per tant, el que seria desitjable seria vetllar per un igual accés a la cultura. Com s'ha de treballar per incrementar el públic dins d'un marc de participació equitativa? En primer lloc, s'ha de disposar de dades relatives als usuaris de l'equipament. Fins ara, bàsicament s'ha treballat a partir d'estadístiques i enquestes directes. Ara, internet ofereix una nova eina complementària: la mesura de l'audiència. La informació relativa a les persones que visiten o participen de webs, Facebook, Twitter, etc. contribueix a dissenyar estratègies dirigides a incrementar el públic que es troba per sota de la mitjana d'ús. Que, a partir d'aquest moment, passarà a ser el nostre target principal per aconseguir un accés igualitari al projecte cultural.

Per iniciar-se al terreny de les audiències podeu obrir-vos un blog a WordPress i veure la quantitat de visites, així com des de quins llocs han arribar a vosaltres. Per a Twitter podeu comprovar-ho amb Crowdbooster. En relació a la vostra web, podeu conèixer gairebé tot dels vostres visitants a través de Google Analytics. També hi ha protals que integren els anàlisis de diferents plataformes. És el cas de Hootsuite. Hi ha moltes eines i molt diverses. Utilitza-les per a la teva estratègia.

 

 

BLOG
CAT
CAST
Blog
Xarxes socials
Trajectòria
Publicacions