De l'email màrqueting a les alertes d'escriptori: aptes per l'ensenyança?

Alguna cosa està canviant a la nostra consciència que ens empeny al canvi i obre el camí cap a una nova usabilitat. Recordo quan internet es va instal·lar a les nostres vides: vam començar amb els navegadors i l'email. L'experiència satisfactòria va generar confiança i ens vam llançar a donar un pas endavant. Ràpidament vam adoptar l'entorn tecnològic com una manera lògica de funcionar.

El correu electrònic és una eina que perdura en el temps. Ens acompanya des de l'inici. Ha sabut integrar les noves possibilitats 2.0 i inclòs ha servit a moltes plataformes com registre i accés. Des de l'òptica del màrqueting se la considera un gran aliat. L'utilitzem per a comunicar-nos i també per a conèixer a la nostra audiència: si ens llegeix, quin dia de la setmana, en quin moment, quin idioma parla, si ens considera spam, o inclòs si navega pel contingut enllaçat, etc. Això ens permet afinar en el disseny per a estratègies futures.

Poc a poc, l'entorn tecnològic el vivim amb una major confiança. Això està facilitant la incorporació de noves eines comunicatives o de màrqueting, com per exemple les alertes d'escriptori . Hi ha tot tipus de software disponible. Un d'ells és Info Pops Notification Service . Aquest cas requereix unmajor convenciment de l'usuari perquè ha d'instal·lar l'aplicació al seu propi ordinador o mòbil. Si s'aconsegueix aquest pas s'aconseguiran grans beneficis per ambdós. Es guanyarà en continuïtat, estabilitat, control, etc.

Arribats a aquest punt, em pregunto si podríem utilitzar aquesta aplicació per a l'ensenyança. Una vegada els estudiants han integrat l'ordinador en el seu sistema de treball, crec que l'ús d'alertes d'escriptori seria de gran utilitat per a l'organització de les unitats didàctiques i la gestió del temps. El professor podria relacionar-se amb els alumnes amb un sol click i utilitzant un llenguatge molt proper. A la docència li queda molt camí per recórrer i té moltes possibilitats per davant.

 

 

BLOG
CAT
CAST
Blog
Xarxes socials
Trajectòria
Publicacions