Del consum col·laboratiu a la inversió

Els temps estan canviant? Més que això. De fet, m’atreviria a dir que estem al principi d’un nou paradigma; els temps han canviat.

D’una època ençà hem vist com la ciutadania recobrava la confiança del poder col·lectiu. De fet, la força de la gent ha canviat la direcció de les sinergies, que no només són cada vegada més sòlides sinó que han construït plataformes estables i sòlides, que poden esdevenir noves estructures de funcionament social i econòmic.

A continuació posaré com a exemple tres projectes que es van crear per a recobrar confiança i lluita col·lectiva i que ja han entrat en un nou escenari en el qual proposen apostes d’inversió; que arriben després de l’èxit d’aquesta primera època i la solidesa de l’experiència adquirida.

Coop57 és una cooperativa de serveis bancaris. A partir de l’aportació dels seus socis es financen entitats de caràcter social i solidari. En realitat, cobreix el retard entre l’adjudicació d’una subvenció i la recepció efectiva d’aquests diners. És una solució a una problemàtica social.

Funds 4 Research respon al convenciment d’un grup de reconeguts periodistes per apostar en salut en favor d’un millor benestar social. Mitjançant una associació sense ànim de lucre creen aquesta plataforma per recaptar fons per a projectes d’investigació i ciència.

Som Energia neix com una resposta col·lectiva a una necessitat social: fer arribar energia renovable a totes les llars. Un grup d’entusiastes va pensar que no és necessari estar directament connectat a un molí de vent o a plaques solars; sinó que mitjançant una cooperativa de serveis energètics és possible comprar al mercat majorista energia procedent de fonts renovables i abocar-la a la xarxa comuna. De tal manera que tot i que directament l’usuari no rebi energia renovable, la que en el seu nom s’aboca a la xarxa comunia sí que ho és.

Han sigut persones corrents organitzades col·lectivament qui ha promogut aquestes tres iniciatives que, a més de la vessant pràctica, són una reivindicació mediambiental, ètica i social. Això, però, va començar quan els temps estaven canviant. Ara els temps han canviat i ho veiem en el salt qualitatiu dels nous projectes i maneres de fer d’aquestes mateixes entitats, que sense abandonar l’activitat explicada continuen innovant i emprenent. Ara:

Coop57 ha començat a participar en el capital social de cooperatives i ha convidat als seus socis a fer el mateix (de forma directa i sense passar per Coop57). Així s’ha actuat amb l’emissió de títols participatius de l’escola de teatre El Timbal i de la cooperativa agrícola Marinaleda.

Funds 4 Research ha creat ‘Fuds4Science’, una plataforma de finançament privat per donar un impuls definitiu a projectes d’innovació sanitària. Es tracta d’una inversió de caràcter col·laboratiu que dona dret a un percentatge de participació d’acord amb les característiques del projecte.

Som Energia projecta la iniciativa ‘Generació kWh’ que permet invertir en la producció de l’energia que es consumeix. És a dir, la fórmula consisteix en produir col·lectivament amb els diners dels inversors i per al inversors. Com? Doncs, enlloc de percebre diners o beneficis, els inversors accedeixen a l'electricitat produïda a preu de cost. [Nota: el concepte sense literatura és que la contrapartida explicada és gràcies a haver fet efectiu un préstec a la cooperativa a cost 0 que s'anirà tornant anualment al llarg de 25 anys].

A través d’aquestes tres entitats hem vist com les persones creuen cada vegada més en les persones. Hem vist com s’han engendrat projectes de consum col·lectiu seriosos i d’una gran responsabilitat social. També innovadors i incansables que des de la maduresa obren nous camins, ara d’inversió; més competitius, que demostren la fortalesa de la gent que els integra.

 

 

BLOG
CAT
CAST
Blog
Xarxes socials
Trajectòria
Publicacions