Blog
Xarxes socials
Trajectòria
Publicacions
CAT
CAST

Associacions 2.0

Algunes veus lamenten que el món associatiu estigui de capa caiguda. Sembla que el còmput d'entitats registrades es redueix. Que s'està desfent el teixit associatiu. I que el nombre de persones que les configuren és cada vegada menor. Això significa que la consciència de les persones està canviant i la gent està cada vegada menys compromesa socialment? La veritat és que, lluny del que pugui semblar, la realitat és ben diferent.

Els canals de comunicació han canviat i les maneres que té la gent per relacionar-se també. Internet ha posat a l'abast de tots la possibilitat de crear grups en formats i plataformes molt diferents; a més, amb unes possibilitats que fins ara eren inimaginables. Plataformes com Facebook han facilitat trobar complicitats a un sol clic de distància. Les comunicacions han evolucionat molt i les persones ens hem acostumat a elles. Gràcies a això, internet es concep cada vegada més a prop de les relacions basades en el “face to face”.

La societat necessita relacionar-se i comportar-se de forma responsable amb els propis ideals, comprometre's socialment, etc. Fins ara això es traduïa en una implicació, a gust del consumidor, en associacions pròximes. Avui dia, tot el món pot expressar-se, organitzar-se i contribuir a la societat des de les possibilitats que ofereix la xarxa. El que és més difícil és fer una radiografia d'aquest fenomen. És a dir, localitzar geogràficament tant els membres com el camp d'acció del que podríem anomenar grups o associacions virtuals. Les facilitats de participació també han fet que sovint el compromís sigui més efímer. Perquè és molt fàcil tant vincular-se com desfer-se'n. Per això, les adhesions a causes socials s'han multiplicat. El fet és més virtual que material. Existeixen i és efectiu, segurament molt més que el teixit associatiu convencional.

 

 

BLOG